MorötterFolkpartisten Maria Lundqvist-Brömster (FP) vill införa ett kostnadsfritt informationsstöd på Arbetsförmedlingen där arbetsgivare ska få snabba svar på frågor som berör funktionsnedsättning och arbetsplatsanpassning.
Lundqvist-Brömster vill få igång en nationell dialog om förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få arbete. Hon vill därtill prova nya insatser för att göra det enklare att anställa någon ur gruppen.

Nya insatser vill även Désirée Pethrus Engström och Anders Sellström (KD) ha. Bland annat vill man ha belöningssystem för arbetsförmedlingar som lyckas bra med att hjälpa personer med funktionsnedsättning i arbete. Dessutom ska den som slutar skolan och söker någon form av bidrag få sin arbetsförmåga testad.

Christer Winbäck (FP) vill ha en sysselsättningsgaranti när det gäller daglig sysselsättning för personkrets 3 enligt LSS. Garantin ska både för personer med psykiska funktionsnedsättningar och för personer med nedsatt rörelseförmåga, anser han.

DO bör få möjlighet att använda s.k. situation testing, anser Mehmet Kaplan och Agneta Luttropp (MP). Situation testing innebär att DO ska kunna kontrollera om en arbetsgivare diskriminerar genom att sända in fingerade ansökningar där personer med lika meriter, men med och utan funktionsnedsättning, söker ett jobb.

Betty Malmberg (M) anser
att staten måste ta ansvar som föredöme och utarbeta en "policy och uppföljningsbara mål för hur människor med nedsatt funktionsförmåga ska beredas plats på arbetsmarknaden".

Socialtjänstlagen, SoL, är tandlös,
skriver Ann-Christin Ahlberg (S) i en motion. Enligt SoL är kommunerna skyldiga att verka för att personer med funktionsnedsättning får en meningsfull sysselsättning, skriver hon men innebär i praktiken att ungdomar glöms bort sedan de lämnat skolan.

Den här artikeln har följande taggar:

arbete, riksdagen, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna

Text:

Kommentarer är avstängda.