(KD): 2014 nytt mål för tillgängligheten


Sverige behöver nya och tydliga tillgänglighetsmål. Den nuvarande handlingsplanen för handikappolitiken är ett totalt misslyckande. Det skriver en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna.