Bristande tillgänglighet kräver statliga pengar, anser Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet anser att det är hög tid att samhället görs tillgängligt. Förutom att lyfta in bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen vill partiet att staten hjälper till ekonomiskt.  I partiets budget för 2014 avsätts två miljarder kronor till ett särskilt tillgänglighetsstöd. Pengarna ska användas för att bygga bort hinder i offentliga miljöer.

Partiet vill även lägga 100 miljoner på ett hissbidrag under 2014. Statliga stimulanspengar till hissinstallationer har betalats ut förr, senast 2004 då ett bidrag 30 miljoner resulterade i 130 nya hissar.

I budgetmotionen föreslår Vänsterpartiet även att Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarnatin avskaffas och att taket för lönebidrag höjs med 2000 kronor per månad. Partiet vill även öka anslagen till lönebidrag med två miljarder kronor.

Text:

Kommentarer är avstängda.