Omslaget till SHT 6-2012. Agneta Broberg, diskrimineringsombudsmannen
Omslagsfoto: Marc Femenia

Lagreglerna för tillgänglighet och användbarhet utsätts för allt mer högljudd kritik. SHT har träffat en av de ledande kritikena, stadsarkitekten i Göteborg, Björn Siesjö, för att höra hur han ser på ett samhälle för alla.

Vi möter också DO Agneta Broberg. Hon utlovar ett mer effektivt arbete mot diskriminering och efterlyser samtidigt en lag som förbjuder diskrimiering på grund av bristande tillgänglighet.

Dessutom granskar vi regeringens storstilade jobbsatsning Kultursarvslyftet som hittills inte gett jobb åt mer än ett 60-tal personer.

SHT 6-2012 utkommer 2 november

Text:

Kommentarer är avstängda.