Alliansens loggaIdag presenterade de borgerliga allianspartierna sitt gemensamma valmanifest. Jobbmanifestet kallar partierna sitt program som dock innehåller förslag inom fler områden än arbetsmarknadspolitiken.

Manifestet innehåller några
förslag som berör personer med funktionsnedsättning. Bland annat redan kända satsningar på utökat stöd till personer med nedsatt arbetsförmåga hos Arbetsförmedlingen och en utökad tandvårdsförsäkring för de som har försämrad tandhälsa till följd av funktionsnedsättning.

Alliansen vill också att landstingen ska få stöd att införa fritt val av hjälpmedel och att valfriheten inom äldreomsorgen, med stöd av Lagen om valfrihetssystem, bör vara införd i alla kommuner till 2014. Därtill vill man att människor med funktionsnedsättning ska ges bättre förutsättningar att idrotta.

När det gäller frågan om tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning är dock valmanifestet tomt på förslag. Tidigare har samtliga partier sagt sig vilja ha en lag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering men om detta nämns ingenting i dagens dokument.
"Diskriminering ska bekämpas och barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar för självständighet och självbestämmande", skriver Allianspartierna men utvecklar inte vad detta innebär för personer med funktionsnedsättning.

Den här artikeln har följande taggar:
Alliansen, val2010

Text:

Kommentarer är avstängda.