Färm: Handisam skyddar regeringen


DEBATT | Regeringen har inte gett Handisam de verktyg eller resurser som behövs. Idag är myndigheten varken en samordnare av handikappolitiken eller en blåslampa, skriver HSOs ordförande Ingemar Färm i en reaktion på Roland Håkanssons kritik.