Efterlyser mångfald i mediehusen


Debatten om hur personer med funktionsnedsättning representeras i media måste lyftas bortom "Mot alla odds", anser företrädare för funktionshinderrörelsen.

Lugnet efter mediestormen


KRÖNIKA | Vi är bra på att bli riktigt förbannade i ett par dagar, men så händer det något annat, kanske en jordbävning, och så tappar vi fokus, skriver Fredrik Granath.