Ekonomi motiv för tillgänglighet


Det är storföretagen som styr arbetet med standardisering, men med hårt arbete kan även svensk funktionshinderrörelse påverka resultaten.

Design för alla löser inte allt


KRÖNIKA | Att uppnå målet om att allt ska passa alla tror jag aldrig blir möjligt med tanke på att vi ändå är så olika, skriver Mona Joelsson.

Lutning är enkelt avhjälpt hinder


Gården till ett möbelvaruhus i Lund sluttar och gör det svårt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig fram. Nu har Länsstyrelsen fastställt behovet av en ledstång.