Skammens tystnad


LEDARE | Jag upprepar mig. I mina ständigt pågående samtal – med andra såväl som med mig själv – tvingas jag hela tiden återkomma till detta faktum: Den politiska tystnaden måste brytas!