Utsnitt av Arbetsförmedlingens logga.Det visar en undersökning från arbetsförmedlarnas fackförbund, ST. I undersökningen riktas kritik mot att Arbetsförmedlingen har för lite resurser att sätta in mot den ökade arbetslösheten. Dessutom visar sig tilltron flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder vara låg bland de tillfrågade arbetsförmedlarna.

Bara tio procent anser att jobb- och utvecklingsgarantin är tillräcklig medan två tredjedelar tycker att den är otillräcklig. Tre av fyra anser att det behövs fler platser i arbetsmarknadsutbildning och hälften att regeringen bör satsa mer på praktikplatser.

Redan idag anser hälften av arbetsförmedlarna att de arbetssökande inte får det stöd de behöver. Om arbetslösheten ökar ytterligare blir situationen ännu värre, tror arbetsförmedlarna.

Läs mer:

Hela undersökningen från fackförbundet ST »
SHT artiklar om arbetsmarknadspolitik och funktionshinder »

Text:

Kommentarer är avstängda.