Man lägger sin röst bakom en grön valskärm avsedd för stående personer.
Ska kunna användas av alla.

Alla vallokaler, även de som används för förtidsröstning, ska var tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det är innebörden i ett förslag som regeringen lämnar till riksdagen idag.

De nya reglerna ska börja gälla från 28 januari nästa år. Det betyder att både valet till Europaparlamentet i maj och valen till riksdag, landsting och kommuner i september ska genomföras i tillgängliga vallokaler.

Fram tills nu har kommunerna kunnat få dispens från länsstyrelsen för att använda en otillgänglig lokal för röstning.

I förra valet gavs ett 20-tal dispenser, något som det alltså blir stopp för nu.

I förslaget hänvisar regeringen till såväl FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
”Ändringarna utgör ett led i att stärka medborgarnas grundlagsskyddade rättigheter genom att underlätta enskildas deltagande i val”, skriver regeringen.

Mer osäkert är dock om alla vallokaler verkligen kommer att uppfylla alla krav på tillgänglighet. Den statliga utredning som undersökte frågan konstaterade att tillgängligheten sannolikt var ett problem vid fler lokaler än de 20 som sökt och fått dispens.

Text:

En kommentar på “Därför ska ”supervalåret” bli tillgängligt

  1. Man undrar om tillgängligheten skall avse alla plan eller enbart det fysiska (som vanligt?) Eller får se lättläst informationsmaterial, bra belysning, doftfritt, eko- och elfritt?

Kommentarer är avstängda.