En bit av en EU-flagga.Tillgänglighet och jämställdhet är numera inskrivet programmet för EUs Socialfond. I Sverige förvaltas Socialfonden av ESF-rådet. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska ingå i alla projekt som tilldelas pengar från fonden. 

Handisam och Handikappförbunden, HSO, har ett gemensamt projekt ”Processtöd Tillgänglighet”. Processtödets uppdrag är att förmedla kunskap inom området. Barbro Lindgren är tillförordnad projektledare.

Vad är viktigast i ert arbete?
– Att vi har fokus på projekten och vad de behöver ifråga om tillgänglighet. Att vi har bra kontakt med ESF-rådets åtta regionkontor, som gör den första bedömningen av projektansökningarna, anser hon.

Hur får ni reda på vilka projekt som tilldelas medel från Socialfonden?

– Vi får listor från ESF-rådet på aktuella projekt, och kontaktar sedan företag och organisationer. Det fungerar också som en växelverkan mellan oss och ESF-rådet. De hänvisar till oss på deras informationsträffar. Vi har även egna informationsdagar på olika platser i landet, svarar Barbro Lindgren.

”Processtöd Tillgänglighet” erbjuder olika tjänster – en grundkurs som tillhandahålls kostnadsfritt, och kurser för olika personalkategorier, som i sin tur kan sprida kunskapen vidare. Inom ett projekt kan de ha flera utbildningar. När det gäller fördjupning inom området, hänvisar de till ett nätverk av tillgänglighetskonsulter som håller på att byggas upp.

Barbro Lindgren berättar att hon
föreläst under en heldag om tillgänglighet som IF Metall ordnat, dit de 37 företag som ingår i projektet var inbjudna, där VD:ar, personal och fackliga företrädare deltog. 
– De flesta vet inte hur man ska komma igång och hantera frågan praktiskt. Det är en stor vall att ta sig över, men när man väl gjort det får man en väldigt bra respons, menar Barbro Lindgren, och fortsätter:

– Jag kan tipsa projekten
om hur de kan planera för att få in tillgänglighet i verksamheten, och göra en budget för detta. De får ett stöd för hur de kan integrera tillgänglighet i projekt. Det blir tydligt när tillgänglighet blir en arbetsmiljö- och en arbetsledningsfråga. Det är en form av kompetensutveckling för alla.
   
Barbro Lindgren framhåller att det handlar om ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.
– Vi blir en idébank eftersom vi träffar så många olika projekt. Vi kan förmedla hur olika företag arbetar, och vilka frågor man kan ställa om tillgänglighet, avslutar hon.

Projektet har nio anställda
– fyra på Handikappförbunden och fem på Handisam, som är projektägare. Det finns fyra regioncoacher. Barbro Lindgren är en av dem, och ansvarar för mellersta och norra Sverige.
Projektet pågår från februari 2009 till slutet av 2011. Det finns också en helpdesk, dit man kan ringa och ställa frågor om tillgänglighet.

Läs mer:

Projketets hemsida »

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, EU, HSO, handisam

Text:

Kommentarer är avstängda.