I den mån man svarade – framgick det att mångfald inte är prioriterat område, även om man var medveten om denna brist i sitt utbud.
Detta är ett demokratiskt problem menar Ylva Brune.
– Mediernas bild av samhället påverkar hur vi uppfattar varandra.  Därför måste medierna ta sitt ansvar. Osynliggörande av delar av befolkningen är ett demokratiskt problem, säger hon. 


Trots att så företag medverkade i undersökningen kan man se viktiga skillnader mellan olika typer av medier. Varken de lokala morgontidningarna eller kvällstidningen har några formulerade mål för hur underordnade grupper ska representeras i utbudet.
Det har däremot Public Serviceföretagen och storstadsmorgontidningar som till exempel bestämt mål när det gäller synlighet för män/kvinnor i utbudet.
De gör också mätningar när det gäller etnisk bakgrund bland dem som syns eller hörs i utbudet. Gemensamt för dem som mäter sitt utbud är att de säger att regelbundna kontroller är det enda säkra redskap de har för att veta vad de gör och om de faktiskt närmar sig sina mål eller ej.
Läs undersökningen här

Text:

Kommentarer är avstängda.