Hus och molnBostadsanpassningsbidrag betalas ut till personer med funktionsnedsättning för att göra det möjligt att bo i eget boende.  Under 2009 kostade bostadsanpassningbidraget i snitt 109 kronor per invånare.

Men skillnaderna är
stora i landet, visar Boverkets genomgång av de bidrag som betalade ut under förra året. Utslaget på alla invånare varierar det utbetalade beloppet mellan 6 och 329 kronor per person.

Boverket förklarar till viss del skillnaderna med hur stor andelen äldre är i befolkningen. Men det spelar också in i vilken typ av hus anpassningarna görs. Det är nämligen mer kostsamt i villor än i flerbostadshus.

Totalt betalade kommunerna under 2009 ut 990 miljoner kronor i bostadsanpassningsbidrag. Det är en ökning med 31 miljoner jämfört med året innan.

Framför allt är det små anpassningar som får bidrag. Nästan sex av tio utbetalade bidrag är på mindre än 5000 kronor. Bara var femtionde anpassning kostar mer än ett hundra tusen kronor.

Den här artikeln har följande taggar:
bostadsanpassning, Boverket

Text:

Kommentarer är avstängda.