Folkpartiet vill att förslagen från promemorian Bortom fagert tal genomförs. Promemorian har legat på integrationsminister, tillika Folkpartiets andre vice ordförande, Erik Ullenhags (FP) bord sedan 2010 men något beslut har regeringen ännu inte nått fram till trots att Erik Ullenhag själv vid flera tillfällen bedyrat att det är hans avsikt att landa förslaget.

Den rapport som
Erik Ullenhags eget parti presenterar idag innehåller inte någon ny information i sakfrågan. Partiet konstaterar att ett genomförande av promemorians förslag inte kommer att leda till några orimliga kostnader för näringslivet och att det i det stora hela är väl avvägt.

"Genom att införa skydd mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen får tusentals människor ett kraftfullt verktyg att agera. Men det är också ett sätt att markera att självklara åtgärder mot att utestänga inte ska vara en gåva från goda givare, utan en rättighet", skriver partiet.

Taggar: tillgänglighet, diskriminering, Bortom fagert tal, folkpartiet

Text:

Kommentarer är avstängda.