Ett utsnitt av skärmbilden hos platsbankenArbetslösheten stiger brant i år och nästa år skriver Arbetsförmedlingen i en ny prognos. 2010 når den 11 procent, att jämföra med 6,1 procent 2008.

Som vanligt drabbas vissa grupper hårdare än andra. Utlandsfödda, funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och äldre riskerar att få gå mycket långa tider utan arbete, skriver Arbetsförmedlingen. Orsaken är i många fall kort och otillräcklig skolutbildning.

Text:

Kommentarer är avstängda.