SJ är ett affärsdrivande bolag och nöjda kunder är förutsättningen för lönsamhet, skriver Olofsson i ett svar på en fråga från moderaten Margareta B Kjellin.
Kjellin hade frågat ministern hur hon vill tillgodose funktionshindrades möjligheter att resa med X 2000 på samma villkor som andra i framtiden.

Men Olofsson väljer att inte
svara konkret på frågan utan hänvisar istället till SJs styrelse och ledning.

Bakgrunden till frågan är att SJ sedan i december har stoppat bokningen av rullstolsplatser på X2000 till följd av ett fel på rulltolslyftarna.

Läs mer om X-2000-stoppet här »

Hos Riksdagen kan du läsa svaret och frågan »

Text:

Kommentarer är avstängda.