Såväl De Handikappades Riksförbund, DHR, som Intressegruppen för assistansberättigade, Ifa, är i sina remissvar positiva till stora delar av det nya förslaget. Särskilt uttrycker man uppskattning över att myndigheten förtydligar hur grundläggande behov vid matsituationen ska tolkas.

I det nya förslaget framgår att hjälp med att ställa i ordning före och efter en måltid ska ingå i beräkningen av grundläggande behov. Alltså ska den tid det tar att värma och dela maten samt att plocka bort efter måltiden räknas till de grundläggande behoven.
På senare tid har försäkringskassan haft som praxis att bara inkludera den hjälp som behövs vid själva ätandet vid beräkning av de grundläggande behoven.

Ifa och DHR är dessutom
positiva till att brukarens behov av utbildning får räknas in i kostnaden för utbildning. Hittills har bara assistenternas behov av utbildning räknats.

Båda organisationerna riktar dock kritik mot att ersättning för ett särskilt rum för assistenterna begränsas till att gälla dem som har jour beviljat. Ett särkilt avskilt rum kan behövas även i andra fall. Till exempel för att kunna värna sin personliga integritet eller vila sig från assistansen samtidigt som den finns nära till hands.

Text:

Kommentarer är avstängda.