Erik Ullenhag– Vi behöver under nästa år landa i beredningen av hur vi gör med frågan. Ingen blir gladare av att vi drar ut på något som inte behöver dras ut, sa integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i en riksdagsdebatt på torsdagen.
Det har gått snart ett och ett halvt år sedan regeringen skickade ut Hans Ytterbergs utredning "Bortom fagert tal" på remiss, och drygt ett år sedan remisstiden gick ut. Men ännu har regeringen inte lyckats arbeta fram ett förslag.
Lejonparten av remissvaren var positiva till förslaget, men det fanns också kritik, bland annat från tunga spelare som Svenskt näringsliv och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Att beredningen drar ut på tiden förklarar Erik Ullenhag bland annat med att det finns olika åsikter om förslaget inom regeringen och att det tar tid att väga samman alla synpunkter på förslagen i "Bortom fagert tal".
– I det arbetet måste vi beakta de remissynpunkter och remissvar som har kommit in. Vi måste fundera över om det lagstiftningsförslag som finns i departementspromemorian kan förändras i någon riktning så att det kan möta den remisskritik som har kommit fram, sa Ullenhag.

Läs debatten i riksdagsprotokollet »

Taggar: tillgänglighet, diskriminering, Bortom fagert tal, Erik Ullenhag

Text:

Kommentarer är avstängda.