Handikappförbunden lämnar idag fler konkreta förslag till hur socialförsäkringen kan förbättras. Bland annat vill man att en fristående ombudsman som bevakar individens intressen i socialförsäkringsfrågor tillsätts och att individen ges rätt till en andra bedömning, en sekond opinion, om man inte är nöjd med Försäkringskassans beslut.
Rapporten En socialförsäkring för alla – Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring, är skriven på på uppdrag av socialförsäkringsutredningen för att ge utredningen en bild av hur socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen påverkar människor med funktionsnedsättningar.

En av fem personer
har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen och för många innebär det också att arbetsförmågan är begränsad och därmed möjligheten att försörja sig.
Alla behöver ha en ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet, konstaterar Handikappförbunden. Arbetslöshetsförsäkringen utestänger vissa grupper och bör därför reformeras, menar man och föreslår att villkoren till a-kassan förändras, så fler omfattas.

Det här är förslagen för socialförsäkringen:

 • Öka tydligheten i överklagansmöjligheter
 • Inför rätten till en ”second opninion”
 • Inrätta en ombudsman
 • Inför lekmannagranskning
 • Den enskilde arbetsgivaren bör kan inte ta för stort kostnadsansvar
 • Bygg upp en sammanhållen, kvalitetsstyrd och livsinriktad rehabilitering
 • Riv upp rehabiliteringskedjans tidsgränser
 • Så länge privata försäkringar utgör ett komplement till den generella sjukförsäkringen ska de vara tillgängliga för alla
 • Definiera och Tydliggör ”särskilda skäl” i sjukförsäkringen
 • Behåll den skyddade SGI:n, en strikt historisk SGI
 • Ta bort fasta ersättningsnivåer och inför procentuell ersättning inom sjukförsäkringen
 • Återinför tidsbegränsad sjukersättning
 • Harmonisera åldersgränserna
 • Samla rehabiliteringsansvaret under en huvudman

Förslag för Arbetslöshetsförsäkringen:

 • Lagstifta om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund
 • Utöka arbetsmiljöombudens ansvar för generell tillgänglighet
 • Förändra villkoren till a-kassan så att fler omfattas
 • Ta bort de fasta nivåerna och inför procentuell ersättning i arbetslöshetsförsäkringen

Taggar: Handikappförbunden, socialförsäkringsutredningen

Text:

Kommentarer är avstängda.