För två veckor sedan meddelade integration- och jämstäldhetsminister Nyamko Sabuni (FP) att utredningen om hur bristande tillgänglighet ska föras in i diskrimineringslagen ska skickas ut på remiss. Parallellt med remissen ska Statskontoret utreda vilka kostnader som förslaget för med sig.

Processen kommer att ta tid vilket gör att ett lagförslag inte kommer att kunna lämnas till riksdagen förrän någon gång under nästa mandatperiod.

Detta upprör
Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Riksorganisationen Unga Synskadade. De tre organisationerna anser att det regeringen pysslar med är att förhala frågan.

"Vems intressen går regeringen när man återigen hänvisar till att kostnaden för våra mänskliga rättigheter ska utredas? Åren går, löften ges och förhoppningarna väcks. Nya kapitel skrivs i tegelstenen ”konsten att skjuta en fråga framför sig", skriver organisationerna i ett uttalande och kräver ett besked om när en lagändring ska genomföras.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, diskriminering

Text:

Kommentarer är avstängda.