Den nya lagen ersätter de sju lagar som idag ger skydd mot diskriminering för olika grupper. Dessutom tillkommer nya diskrimineringsgrunder. Utöver de nuvarande tillkommer ålder och könsidentitet.

Några av skälen för en
gemensam lag är att den blir ett tydligare och effektivare redskap mot diskriminering och att det blir lättare att ge ett likartat skydd mot diskriminering oavsett vilken grund de sker.

Katri Linna, ny diskrimineringsombudsman från årsskiftet.Samtidigt som lagarna slås samman läggs också de nuvarande ombudsmännen ner och ersätts med en gemensam diskrimineringsombudsman. Den nya myndigheten leds av tidigare DO Katri Linna och har som uppgift att se till att den nya lagen följs .

Den nya lagen är också något bredare än de gamla. Till exempel utökas förbudet att diskriminera till att även gälla praktikanter och vid offentlig anställning.
Några regler om att bristande tillgänglighet ska räknas som diskriminering finns dock inte med i den nya lagen. Här pågår en utredning som ska vara klar under året.

Inte heller finns några nya
regler om aktiva åtgärder mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Även här har regeringen tillsatt en utredning.

Viktiga förändringar i den nya lagen:

  • Det blir dyrare att diskriminera. Den nya diskrimineringslagen innehåller en påföljd som kallas diskrimineringsersättning. Denna ska vara högre än tidigare skadestånd och avskräcka från diskriminering.
  • Bredare skydd. För personer med funktions­nedsättning utökas skyddet något. Nu finns diskrimineringsförbud även inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst och socialförsäkring.
  • Nytt område. Publik vid offentliga till­ställningar skyddas mot diskriminering.

Hit anmäler du diskriminering efter årsskiftet:
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686, 103 59 Stockholm
Telefon: 08 120 20 700
www.do.se

Text:

Kommentarer är avstängda.