Ett utsnitt av EU-flagganI strategin, som presenterades idag, lyfter kommissionen fram en mängd olika insatser som unionens regeringar ska använda för att ge invånare med funktionsnedsättning redskap för att kunna utöva sina rättigheter. Bland annat handlar det om att använda standardisering och offentlig upphandling för att öka tillgängligheten till varor och tjänster, och att statliga stöd ska utformas så att de främjar tillgängligheten i medlemsländerna.
Därtill arbetar kommissionen med ett förslag till europeisk tillgänglighetslag vars syfte skulle vara att utveckla den inre marknaden för tillgängliga produkter och tjänster. Ett lagförslag ska läggas fram 2012.

Åtgärderna ska inte bara leda till bättre tillgänglighet. Kommissionen hoppas också att förslagen gynnar framväxten av en gemensam marknad för hjälpmedel och tjänster inom EU. Man uppskattar att denna handel i dag omsätter ungefär 30 miljarder euro (ungefär 280 miljarder kronor), en siffra som man tror kommer öka under inom de närmaste åren.

Kommissionen vill också
att samarbetet mellan medlemsländerna och det civila samhället ökar i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Särskilt nämner man informationsutbyte kring rätten till personlig assistans. Dessutom ska EUs olika fonder kunna användas för att utveckla system för personlig assistans.

Sammantaget räknar
kommissionen med att 80 miljoner människor i EU har någon form av funktionsnedsättning. Många av dessa lever dessutom i fattigdom. För utom tillgänglighet och hjälpmedel innehåller strategin insatser på arbetsmarknaden och inom utbildningen.

Här kan du läsa strategin (på engelska) »

Den här artikeln har följande taggar:
mänskliga rättigheter, EU, tillgänglighet

Text:

Kommentarer är avstängda.