Rollator– Alla kan inte välja men alla kan få vara delaktiga, säger regeringens utredare Karin Bergh, som idag har lämnat sina förslag till barn- och äldreminister Maria Larsson
Tanken att ge hjälpmedelsanvändaren mer att säga till om i valet av hjälpmedel har funnits med sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006.
Men det tar tid att arbeta fram ett fungerande system. Mellan 2007 och 2009 testades olika metoder för valfrihet i tre olika landsting och en handfull kommuner. Resultaten var blandade. Många upplevde det positivt att få välja men försöket väckte också många frågor. Bland annat om äganderätt och återvinning.

Enligt Karin Berghs
förslag ska landsting och kommuner enligt lag bli skyldiga att göra det möjligt för den som har behov av hjälpmedel att vara med och påverka vilket hjälpmedel som han eller hon får tillgång till. Användare ska också få information om vilket utbud som finns tillgängligt.
Hon konstaterar också att det enligt nuvarande regler finns flera sätt att erbjuda valfrihet inom hjälpmedelsförsörjningen. Till exempel kan man inom valfrihetssystem för habiliterings- och rehabiliteringstjänster genom lagen om valfrihetssystem (LOV) tillhandahålla hjälpmedel. Det år också möjligt att erbjuda valfrihet inom det upphandlade sortimentet. Här är det också möjligt för användaren att betala extra för att få dyrare hjälpmedel.
En annan möjlig väg är att skapa så kallade inköpscentraler enligt lagen om offentlig upphandling.

En av de modeller som prövades under försöksverksamheten var att användaren själv ägde hjälpmedlet. Denna modell finns med i utredarens förslag men den kan inte användas i alla sammanhang, menar hon.
"Fritt val av hjälpmedel med eget ägande har sina begränsningar men är en viktig möjlighet att erbjuda dem som kan och vill ta ansvar för sina hjälpmedel."

Här hittar du hela utredningen Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)

Taggar: fritt val av hjälpmedel, hjälpmedel

Text:

Kommentarer är avstängda.