TågrälsTill följd av SJs planer på att bygga om sina intercity-tåg anmäler DHR företaget till DO för brott mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

SJs avsikt att ta bort de rullstolsplatser och den lyft som finns i InterCity-tågens familjevagnar, innebär att en existerande lösning tas bort menar DHR och att möjligheterna att resa för den som använder rullstol försämras och fördyras eftersom man då blir hänvisad till de dyrare X2000-tågen.

DHR anser att försämringarna genom den planerade ombyggnationen av InterCity-tågen strider mot konventionens bestämmelser om tillgänlighet och vill att Diskrimineringsombudsmannen prövar saken.

Den här artikeln har följande taggar:
SJ, DHR, intercity, DO, FN-konventionen

Text:

Kommentarer är avstängda.