Det kritiserade experimentet med små kompakta studentbostäder som AF Bostäder i Lund vill genomföra får stöd från staten genom Delegationen för hållbara städer.
Hösten 2008 tillsatte regeringen Delegationen för hållbara städer för ”att kraftsamla för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling”.
AF Bostäders projekt, Hållbart kompaktboende, ingår i Lunds kommuns investeringsprojekt från 2010, där Lund fick ekonomiskt stöd från delegationen till sex olika åtgärdspaket.
Totalt stöd till Lund var strax över 48 miljoner kronor – varav AFB fick 9,3 miljoner, som en del inom ”åtgärd 3”. Förtätning och blandstad i Campusmiljö.

Men ska statliga pengar gå till att minska tillgängligheten i studentmiljöer? Frågan går till delegationens kanslichef Christina Leideman.
Hon är först osäker på om bidraget omfattar de aktuella mikrobostäderna, eftersom ”man varit ganska kortfattad i sin ansökan”. Bidraget till AFB är dessutom ”en del i ett större program” där Lunds kommun står för ansökan.
Men detta framgår tydligt i ett pressmeddelande från AFB: ”Med de planerade experimentlägenheterna minskar energiförbrukningen per capita. Därför har AFB fått bidrag från ”Delegationen för hållbara städer” med 9,3 Mkr.”
– Det är olyckligt att det blivit så här. Självklart är det inte bra om vi inte lyckas tillgodose kraven på tillgänglighet. Det är en viktig sak, konstaterar Christina Leideman.

Delegationen för hållbara städer avslutar sitt uppdrag i december 2012. Men enligt det avtal som upprättats mellan Lunds kommun och delegationen så ska kommunen, fram till slutdatum i december 2014, varje år rapportera till Boverket, som kontrollerar att allt går i enlighet med villkoren i ansökan.
– Om Boverket inte godkänner slutrapporten så kan det bli aktuellt med återbetalning till statskassan, säger Christina Leideman.
– Delegationens pengar ska självklart inte gå till projekt som strider mot gällande lagstiftning, understryker hon.

Taggar: tillgänglighet, Delegationen för hållbara städer

Text:

Kommentarer är avstängda.