Försäkringskassans flaggaFörsäkringskassan har frågat så gott som alla som får statlig assistansersättning vad de tycker och tänker om sin assistans och vad de använder den till.
Undersökningen visar att en fjärdedel av de assistansberättigade anser att de får färre timmar än de behöver. Två tredjedelar är däremot nöjda med sin tilldelning.

Assistansen har stor
betydelse för de svarande. 90 procent svarar att den är en förutsättning för att kunna ha sociala kontakter och aktiviteter, medan en fjärdedel svarar att den är en förutsättning för att kunna arbeta.
Samtidigt säger sig många vara oroliga för framtiden. Drygt sex av tio svarar att de känner oro, både för framtida lagändringar och för att deras behov ska bli större. Nästan lika många känner oro för att Försäkringskassan ska ändra sin bedömning.

Hälften av de svarande har dubbel assistans vid minst något tillfälle. Tio procent svarar att de inte har det, men skulle behöva det. Här konstaterar Försäkringskassans att myndigheten framöver måste hitta lösningar för att minska "beroendet" av dubbel assistans.

Försäkringskassan får
ganska gott betyg i undersökningen. Två tredjedelar av de svarande tycker att Försäkringskassan har tillräcklig kunskap om deras funktionsnedsättning och livssituation. En femtedel var dock kritiska och tycker att handläggaren på myndigheten vet för lite.

Tre fjärdedelar anser
att de blivit respektfullt bemötta med tanke på sin funktionsnedsättning. Ungefär var tionde upplevde att de inte blivit respektfullt bemötta. I rapporten skriver Försäkringskassan att det "finns indikationer på att upplevelsen av kränkning är starkt relaterad till andra negativa upplevelser". Som exempel nämner man de fall där man inte blivit beviljad den tid man ansökt om.
Tre av fyra är även nöjda med Försäkringskassans handläggningstider.

Av rapporten framgår
också att åtta av tio assistansberättigade har nedsatt rörelseförmåga. Mer än hälften har aldrig bytt assistansanordnare.
Totalt har 10 200 personer deltagit i undersökningen. Det är ungefär två tredjedelar av alla assistansberättigade.

Här hittar du hela rapporten »

Taggar: personlig assistans, Försäkringskassan

Text:

Kommentarer är avstängda.