Fler företag ska in i omsorgen


Vård- och omsorgspersonal ska lära sig att bli entreprenörer. Det är ett inslag i det handlingsprogram som ska ge fler företag inom omsorgen.

Sämre ekonomi väntar kommunerna


Effektiviseringar och neddragningar väntar kommuner och landsting. Den förstående lågkonjunkturen slår hårt mot den kommunala ekonomin, spår Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Mer assistans kan ge fler i arbete


Hur kan LSS-kommittén lägga ett förslag som så totalt går emot regeringens intention att bryta utanförskapet och få in fler människor på arbetsmarknaden? Det frågar Jonas Franksson – heltidsarbetande skådespelare och småbarnsförälder – som utan sin assistans bara kan se ett liv i förtidspension.