Här kommer polisen i rullstol


Burt Morales och Oscar Valdez är två av tre rullstolsburna poliser i Capitola, Kalifornien. Läs om deras arbete och se bildspel.

Anställda på Samhall ska starta eget


Samhall ska stimulera sina anställda att starta företag. Genom utbildning i entreprenörskap hoppas företaget att fler anställda ska lämna sina anställningar.

(KD): 2014 nytt mål för tillgängligheten


Sverige behöver nya och tydliga tillgänglighetsmål. Den nuvarande handlingsplanen för handikappolitiken är ett totalt misslyckande. Det skriver en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna.