Så lyckas du med din uppfinning


Bär du på en bra idé till ett nytt hjälpmedel? Här är de bästa tipsen från uppfinarproffsen Marit Sundin och Ulla Lindberg.

Så sätter du stopp för fördomsfulla


En fördom kommer sällan ensam. Den som nedvärderar personer med funktionshinder kan samtidigt vara både rasist och sexist. Lär dig känna igen intoleranta människor för att lättare kunna bemöta dem.

”För tidigt att slopa biståndet”


Våra kunskaper om hur situationen ser ut i världen är ofta föråldrade vilket lätt leder till den felaktiga slutsatsen att biståndet inte gör nytta, skriver Roland Håkansson, ordförande för Myright i en replik till Bo Svensson.

Dags att överge biståndet?


Debatt: För att stärka den internationella solidariteten behövs nya sätt för funktionshinderorganisationer att samarbeta med systerorganisationer i andra länder, skriver Bo Svensson.

SHT #2: Så påverkar EU din delaktighet


SHT räds inte EU-byråkratin. Vi kastar oss huvudstupa in bland unionens institutioner, lagar och folkvalda för att reda ut vilken inflytande EU egentligen har på tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Europa.

”Ta tillvara det medieutrymme vi får”


Funktionshinderrörelsen ser avundsjukt på HBTQ-rörelsens framsteg i kampen för jämlikhet och acceptans. Men rörelsen tycks inte fullt ut vara redo att anamma receptet för ­framgång, skriver Patrik Forslin.