Konventionen behövs för allas delaktighet


Den 13 november 2008 fattade riksdagen beslut om att Sverige ska tillträda, ratificera, konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. Det var en historisk dag! Ett erkännande av våra rättigheter och ett förtydligande av vad samhället måste göra för att uppfylla dessa.

Bristande inlevelse eller klassisk ringaktning?


Är det så att makthavarna anser att vi ska rätta oss efter att livet – för oss – har sina begränsningar, skriver DHRs ordförande Maria Johansson, med anledning av LSS-kommitténs betänkande.