Vi måste leva som vi lär


Ledare | Att leva som man lär är inte alltid så enkelt, men ytterst handlar det om trovärdighet, menar Maria Johansson.

Ord och verklighet i otakt


Starkare rättigheter på pappret hindrar inte att situationen i verkligheten blir allt hårdare, skriver Maria Johansson.

Osynliggjorda till vardags


LEDARE | Personer med funktionsnedsättning osynliggörs i politiken och därmed i beslut som påverkar samhällets utveckling och allas rätt till delaktighet.

Nytt namn och framtidstro


LEDARE | Trots en svår ekonomi och tuffa politiska utmaningar har DHR visat att vi är ett förbund att räkna med, skriver Maria Johansson.

Skammens tystnad


LEDARE | Jag upprepar mig. I mina ständigt pågående samtal – med andra såväl som med mig själv – tvingas jag hela tiden återkomma till detta faktum: Den politiska tystnaden måste brytas!

Skapa arbeten utan särlösningar


LEDARE | Med tanke på den nya arbetslösheten är det uppseendeväckande att personer med nedsatt rörelseförmåga inte är en mer prioriterad grupp när det gäller arbetsmarknadspolitiken, skriver Maria Johansson.

Livsviktig ståndpunkt


Vems liv är värt att leva? Vems liv är värt att bevara och försvara å ena sidan? Och vems liv kan/ska samhället avsluta å andra sidan?

Sårbara särlösningar


Att inte tänka efter före kostar både tid och pengar, om det är de allra flesta överens. Innan vi byter bil, köper hus, byter jobb, startar företag, gör vi kalkyler och beräkningar, väger för och emot. Vi vill vara så säkra som möjligt på att göra rätt och inte genom tanklöshet förlora såväl tid som pengar.