Tillgänglighet under attack


Lagreglerna för tillgänglighet och användbarhet utsätts för allt mer högljudd kritik. SHT har träffat en av de ledande kritikena, stadsarkitekten i Göteborg, Björn Siesjö, för att höra hur han ser på ett samhälle för alla. Vi möter också DO Agneta Broberg. Hon utlovar ett mer effektivt arbete mot diskriminering och efterlyser samtidigt en lag som…

Studenter i frontlinjen


Är kraven på tillgänglighet orsaken till att många studenter står utan bostad? Allt fler vill frångå lagkraven och bygga smått och otillgängligt.

Med sporten i tiden


Sport och politik. SHT möter idrottsprofilerna som hoppas att Parlalympics i London blir en milstolpe för samhällets sn på personer med funktionsnedsättning.

Koll på pengarna


Pengarna i fokus. Att ha funktionsnedsättning innebär ofta dålig ekonomi. SHT granskar läget och möter konsulten som vill få företagen att upptäcka en ny målgrupp.

Nytt hopp i Mellanöstern


Ett år har förflutit sedan den arabiska våren intog Egypten. SHT besöker landet och tar reda på varför även egyptier med funktionsnedsättning vädrar vårluft.