En flagga med FN-logganFNs statspartsmöten genomförs regelbundet och har som fokus FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I år är temat kvinnor och barn och från Sverige kommer bland annat Socialstyrelsen hålla ett seminarium om det "osynliga" våld mot kvinnor med funktionsnedsättning som finns och presentera utbildningsmaterialet "Sällan sedda".

Även ideella organisationer deltar i mötet i New York. Från Sverige representeras organisationen Forum – kvinnor och funktionshinder, FQ.
FQ är en organisation som genom opinion och samverkan med myndigheter och organisationer arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Taggar:
FN, FN-konventionen,  funktionshinderrörelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.