Debattvinjett på Roland HåkanssonSom ordförande i Shia och som medlem i DHR är jag glad över den debatt som kommit i gång om det internationella engagemanget DHR. Precis som Tomas Lagervall i sitt inlägg påpekar finns det en risk för att konventionen inte används på det kraftfulla sätt som vore möjligt.
Jag kommer ihåg de farhågor som framfördes alldeles efter sista s.k. Ad hoc mötet i New York i augusti 2006 på ett seminarium som Rehabilitation International (RI) anordnade då man dagen innan enats kring ett förslag till innehåll i konventionen till FN:s generalförsamling. Om inte konventionen används kommer den bara att vara en pappersbit som inte leder till något. Många talare utmanade handikapprörelsen genom att påstå att det var beroende på hur starkt handikapprörelsen använder konventionen i sitt påverkansarbete som avgör om den leder till en förändring.

Inom ramen för Shia samarbetet kan man inte säga att handikapprörelsen varit passiv. För ett år sedan startade vi ett intensivt påverkansarbete gentemot Sida, regeringen och riksdagsmän i Utrikesutskottet angående artikel 32 i konventionen som fastslår att allt internationellt samarbete inklusive det internationella utvecklingssamarbetet skall inkludera människor med funktionsnedsättningar. Detta påverkansarbete har lett till att regeringen i regleringsbrevet i december förra året uppdrog till Sida att ta fram en handlingsplan för hur detta skall genomföras både i Sidas interna arbete och i allt utvecklingssamarbete. Under våren detta år blev planen klar och den presenterades i samband med Shias årsmöte i april. Nu under hösten kommer den att lanseras och arbetet påbörjas.

Eftersom Sverige under hösten är ordförandeland för EU bedömde vi det som ett gyllene tillfälle för Sverige att lyfta fram sitt initiativ för hur konventionen kan användas i praktisk tillämpning. Även om biståndsminister Gunilla Carlsson i en intervju som publicerats på Shias hemsida www.shia.se ger sitt erkännande till det internationella utvecklings samarbete som Shia bedriver tillsammans med medlemsorganisationerna har hennes entusiasm inte varit helhjärtad att lyfta fram regeringens initiativ under olika EU events under hösten.

I samarbete med det internationella nätverket IDDC medverkar Shia under EDD (European Development Days) 22-24 oktober på Älvsjömässan. Vi kommer då att arbeta med temat inkludering i överensstämmelse med konventionen när det gäller genomförande av demokratiska val och uppkomna katastrofsituationer. Vi kommer också att ordna ett s.k. sido event på Shia den 22 oktober på kvällen för att få kontakter med de medverkande under EDD dagarna och tillfälle att ge information om artikel 32 i konventionen. På detta sätt vill vi föra in frågan om inkludering av personer med funktionsnedsättning i ett större sammanhang då mänskliga rättigheter finns på dagordningen.

Häromdagen var vi inbjudna till Rosenbad och fick lyssna på biståndsminister Gunilla Carlsson då hon presenterade regeringens strategi för Sidas stöd till folkrörelsen i biståndsarbetet. Bakgrunden är just de problem som tar upp i sitt inlägg. Insatserna i de enskilda biståndsprojekten har inte varit tillräckligt kraftfulla och inte lett till synliga hållbara resultat. Därför innehåller den nya strategin som gäller åren 2010-2014 tydliga markeringar om att allt arbete skall vara rättighetsbaserat och bedrivas i stark internationell samverkan och leda till tydliga resultat i form av en förbättrad kapacitet i det samhälle som insatserna riktas till. Biståndsministern poängterade att det folkbaserade stödet till biståndsverksamhet är viktigt och egeninsatsen kommer att ligga kvar på 10 procent.

Inom ramen för Shias samarbete har arbetet med att forma framtidens utvecklingssamarbete utifrån de krav som strategin innebär redan kommit i gång genom ett antal arbetsmöten där vi diskuterar tillsammans med medlemsorganisationerna hur vi skall få till stånd ett bredare och mera effektivt och programbaserat utvecklingssamarbete. DHR har stor erfarenhet av internationellt arbete och deltar förstås i det förändrade fortsatta utvecklingssamarbetet.

Text:

Kommentarer är avstängda.