Att personer med funktionsnedsättning inte ges möjlighet att ta del av den information som finns i partiernas valstugor inför Europaparlamentsvalet är inte acceptabelt. Att få information måste anses som en demokratisk rättighet. Vi är de första att be om ursäkt för tillkortakommanden, men flera av våra valstugor har en mycket låg tröskel med ramp där tex en rullstol kan komma in. Så är fallet i bland annat Växjö och Jönköping.

Ofta talas om handikappade, ett språkbruk som är helt fel. Ett handikapp uppstår när personer med funktionsnedsättning möter en miljö som inte är tillgänglig. Det är således ett samhällsansvar att se till att de hinder byggs bort som stänger ute eller försvårar för personer med funktionsnedsättning.

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att fysiska hinder som leder till handikapp ska åtgärdas. Vi har också längre krävt att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Den kritik som nu riktas mot partiets valstugor tar vi därför på största allvar. Vi lovar att se över detta inför kommande val.

Text:

Kommentarer är avstängda.