bild på Eva-Britt SvenssonJag tycker att det är väldigt tråkigt om Nils Duwähl och andra rörelsehindrade känner sig utestängda ifrån Vänsterpartiets valstugor. Tillgängigheten till dem är tyvärr begränsad även i andra hänseenden, de är öppna ett fåtal timmar om dagen och är inte så många till antalet, men det ursäktar givetvis inte att människor med rörelsehinder känner sig förhindrade från att besöka dem.

Efter att ha pratat med
valaktivister i Stockholm har jag förstått att flera av stugorna mer är förvaringsutrymmen än mötesplatser och att själva mötet mellan väljare och partimedlem inte sker inne i stugan utan snarare utanför där material dukas upp på bord.
Hur det är i valstugan som Nils besökte vet jag inte, men vi ska absolut ta upp detta i vår valutvärdering.

Text:

Kommentarer är avstängda.