Sedan slutet av 1990-talet har SCB och Arbetsförmedlingen vart annat år undersökt hur arbetssituationen för personer med funktionsnedsättning ser ut. Undersökningen har omfattat en stor mängd människor och resultaten har visat såväl hur många som har sysselsättning som hur det ser ut med utbildningsnivå och arbetsvillkor.
Den undersökning som gjordes 2010 har dock inte kunnat användas vilket innebär att de siffror som finns idag är från 2008.

Inför framtiden vill
regeringen få tätare rapporter. Inför 2012 har Arbetsförmedlingen därför fått uppdraget att undersöka situationen på arbetsmarknaden varje år. Senast den 28 februari ska myndigheten berätta hur man ska genomföra undersökningen.

Taggar: arbete, Arbetsförmedlingen

Text:

Kommentarer är avstängda.