De ska informera skolan tillgänglig


Kommunerna måste bli bättre på att göra skolan tillgänglig för elever med rörelsehinder. Under 2010 ska kunskapen och arbetsmetoderna förbättras i landets skolor.