Följderna av LOV granskas


Konkurrensverket ska undersöka hur konkurrensen fungerar när kommunerna använder Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Våldsoffer ska bli synliga


Utbildning ska råda bot mot samhällets oförmåga att upptäcka och hjälpa våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.

Pub fick stå för ölen


Dålig balans är inget skäl för att nekas öl på puben. Restaurang får betala 35 000 till en man med funktionsnedsättning.