Var kan man ställa sin el-rullstol?


Vad gäller för regler i en Bostadsrättsförening om var en elrullstol kan ställas inomhus, och vilka krav kan brukaren av elrullstolen kräva av bostadsrättsföreningen? ”Boende” Förvarning av rullstolar, barnvagnar och cyklar måste på grund av brandrisk alltid förvaras antingen i lägenheten eller i ett särskilt anvisat barnvagns- cykelrum som ibland tillhandahålls av fastighetsägaren. Det finns…

Färre förlikningar DOs nya linje


Diskrimineringslagens gränser ska bli tydliga. Fler fall av diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska avgöras i domstol, säger Agneta Broberg, DO.

Så görs Finland tillgängligt


Samarbete med parter på olika nivåer och att sprida information är viktiga redskap för tillgänglighetsombudsmannen i Finland.

Arkitekten som vill bygga otillgängligt


Göteborgs stadsarkitekt vill bygga små otillgängliga lägenheter för att minska bostadsbristen bland unga. – Vi måste använda våra pengar på rätt sätt, säger Björn Siesjö.

Kommuner dåliga på att fixa jobb


Endast en av fem kommuner arbetar målmedvetet för att personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Det visar en enkätundersökning från Handisam.