Bedöm din egen arbetsförmåga


Den som är sjukskriven ska själv skatta den egna arbetsförmågan. Det är ett inslag i Försäkringskassans nya bedömningsinstrument för arbetsförmåga.

Fler och bättre jobb möjligt


Fler och bättre jobb genom EUs strukturfonder är möjligt om de utnyttjas mer effektivt, menar Handikappförbunden i en skrivelse till regeringen och hoppas på utökade möjligheter av egen medverkan.

LSS-reformen också en jobbreform


Assistansreformen måste också ses som en jobbreform, skriver Kathleen Bengtsson-Hayward och Lise Lindbäck, Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Samhall missar målet


Antalet anställda som lämnade företaget ökade under 2011 men det nya målet nåddes inte.