Han dissar regeringens förslag


Regeringen prioriterar minskade bidrag istället för åtgärder som skulle ge fler personer jobb, anser Unga rörelsehindrades ordförande.

Kategoriserad och särbehandlad


KRÖNIKA | I mötet med arbetsförmedlingen var mina egna tankar, förmågor, erfarenhet och initiativkraft var tämligen ointressanta, skriver Camilla Nordgren.

Oklara effekter av ändrat lönestöd


Taket för lönesubvention höjs och Samhall mister sin särställning, föreslår en statlig utredning. Men det är osäkert om det ger fler personer med funktionsnedsättning jobb.