För Ina föll bitarna på plats


Trots bristen på uppföljning och oklara resultat kan ESF-projekten ha stor betydelse för enskilda deltagare. För Ina Åkerberg blev projektet Dirigo en brytpunkt.

Fler dystra arbetsmarknadssiffror


Inte ens hälften av de som har funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har ett arbete. Och allra värst är läget bland kvinnor, visar Arbetsförmedlingens senaste lägesrapport.

Arbetsmarknadens parter: Så kan fler få jobb


Målet tycks de flesta överens om: full sysselsättning och en inkluderande arbetsmarknad. Samtidigt minskar syssel­sättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. SHT har frågat fack och arbetsgivare vad som krävs för att nå målet.

DHR: Fel att företagen slipper ansvar


"En särlösning i en särlösning". Funka-utredningens förslag om att staten tar över försäkringsansvaret för anställda med lönebidrag i företag som inte har kollektivavtal, får hård kritik från DHR.

Vision till verklighet


LEDARE | Regeringen sänder ut ett minst sagt splittrat budskap vad gäller funktionshinder­politiken, skriver Maria Johansson.

Kommuner dåliga på att fixa jobb


Endast en av fem kommuner arbetar målmedvetet för att personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Det visar en enkätundersökning från Handisam.

Arbetsförmedlingen misslyckas


Regeringen måste förändra de arbetsmarknadspolitiska insatserna och stoppa den ökande arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning, menar Handikappförbunden.