Pub fick stå för ölen


Dålig balans är inget skäl för att nekas öl på puben. Restaurang får betala 35 000 till en man med funktionsnedsättning.

Kvinnor anmäler oftare


Fler kvinnor än män anmäler diskriminering i samband med funktionsnedsättning, konstaterar DO på internationella kvinnodagen.

DO: Vi är på rätt väg


2010 gjordes fler anmälningar om diskriminering än någonsin tidigare men trots detta visar DO idag att antalet avslutade ärenden minskat med 35 procent.

Krav ställs på två DO


Arbetsmarknaden behöver en egen diskrimineringsombudsman, anser den fackliga organisationen Akademikerförbundet SSR.