DO överklagar dagisdom


Diskrimineringsombudsmannen, DO, överklagar den friande domen mot Bromölla kommun. En viktig fråga för alla barn med funktionsnedsättning, anser DO.

Fler anmäler diskriminering till DO


Människor vet nu vart man ska vända sig, samtidigt som diskrimineringsskyddet har utökats till fler grunder och flera områden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

DHR anmäler staten till DO


Svenska staten bryter medvetet mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, hävdar DHR i en anmälan till diskrimineringsombudsmannen, DO.

DO vill övervaka konventionen


Diskrimineringsombuds-mannen, DO vill ha uppdraget att främja, skydda och övervaka arbetet med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.