Färre förlikningar DOs nya linje


Diskrimineringslagens gränser ska bli tydliga. Fler fall av diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska avgöras i domstol, säger Agneta Broberg, DO.

Förskola stängde ute mamma


Mamma sökte plats för sin dotter vid en kooperativ förskola, men fick nej med hänvisning till att mamman hade en funktionsnedsättning.

Får en ursäkt och 40 000 kronor var


Av telefonupplysningstjänsten "Svar på allt" fick två kvinnor veta att nattklubbar inte var lämplig miljö för den som använder rullstol. Nu ber företaget kvinnorna om ursäkt och ger dem 40 000 kronor var.

Krogar testas mot diskriminering


Anonyma tester kan vara en hjälp att göra diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund i krogbranschen synlig, anser DO.