Senkommen tillgänglighet


KRÖNIKA | Året, som skulle bli en milstolpe när det gällde tillgänglighet, tycks för de flesta beslutsfattare ha dykt upp som en tjuv om natten, skriver Mona Joelsson.

Mycket snack – lite förändring


KRÖNIKA | Sedan den nationella handlingsplanen för handikappolitiken antogs år 2000 har det snackats och snackats, men i min vardag är skillnaden noll, skriver Karolina Celinska.

Utebliven handlingsplan oroar


Regeringen visar brist på handlingskraft, menar Handikappförbunden efter att den utlovade utvärderingen av handikappolitiken uteblivit. Regeringen skyller på tidsbrist.