Den onda cirkeln


KRÖNIKA | Många arbetsgivare tvekar att anställa människor med funktions­nedsättning. Förmodligen handlar det inte bara om fördomar, skriver Fredrik Granath.

Vi vet bäst


LEDARE | När funktionshinderörelsen ställs utanför utredningar riskeras inte bara viktig kunskap. Det är också ett brott mot FN-konventionen, skriver Maria Johansson.

Så ska DHR förnyas


DEBATT | Mindre lokal administration och lägre medlemsavgift kan göra DHR mer attraktivt, skriver Roland Håkansson och presenterar en ny struktur för DHRs organisation.

Ett tydligare DHR


LEDARE | DHRs utträde ur Handikappförbunden innebär ett definitivt brott med patientperspektivet men ställer också krav på förnyelse, skriver Maria Johansson.

Ingen plats för idrottsmamman


KRÖNIKA | Kruxet uppstår när idrottshallar under helger inte har sina tillgängliga entréer och handikapptoaletter öppna, skriver Camilla Nordgren.

Kampen större än tillgängligheten


LEDARE | Nu avgörs om personer med funktionsnedsättning ska erkännas som en naturlig del av den mänskliga mångfalden, skriver Maria Johansson.

För mycket snack om färdtjänsten


DEBATT | Funktionshinder-rörelsen måste byta fokus. Ställ krav på en tillgänglig och användbar kollektiv-trafik istället för att hålla kvar vid särlösningen färdtjänst, skriver Tobias Holmberg.