Norsk idé hotar svensk tillgänglighet


Norge har redan hunnit ta ett andra steg när det gäller att undanta studentbostäder från tillgänglighetskraven. Samtidigt framhålls den norska modellen som ett gott exempel i den svenska debatten.

Tillgänglighetstänk saknas i översiktsplaner


Boverket har 2012 gjort en genomgång av kommunala översiktsplaner, och den visar att begreppet tillgänglighet definieras på väldigt olika sätt - ibland endast som närhet till kommunikationer eller natur.

Regeringen har ingen brådska


För åtta månader sedan uppmanade riksdagen regeringen att återkomma skyndsamt i den segdragna frågan om att göra bristande tillgänglighet till diskriminering enligt lag. Sedan dess har det varit tyst från regeringens håll.

Så vill bostadsbolagen minska tillgängligheten


Lägre krav på tillgänglighet kan ge fler och billigare studentlägenheter, hävdar Sveriges studentbostadsföretag i en ny rapport. Bara en mindre del av beståndet föreslås vara fullt tillgängligt.

Kan man öppna våra dörrar?


Hej! Jag är arkitekt och har en fråga om dörrar och mått. Vi brukar rita innerdörrar så att det finns ett fritt mått om 250 mm från utsida karm till vägg (fritt utrymme framför dörr om 1800 mm). Detta är den regel som gäller enligt svensk standard om jag förstått det rätt. Läste i bygg…

Vision till verklighet


LEDARE | Regeringen sänder ut ett minst sagt splittrat budskap vad gäller funktionshinder­politiken, skriver Maria Johansson.